Vilkår & Betingelser

Følgende Generelle vilkår og betingelser er gjeldende for nettstedet NorskeCasinopanett.com. Vi anbefaler at du leser dem nøye før du begynner å bruke dette nettstedet. Med din fortsatte bruk av de nettbaserte tjenestene, produktene (inkludert programvare) og informasjonen som finnes her, gir du ditt samtykke i disse Generelle forretningsvilkårene. Hvis du imidlertid ikke er enig med noen bestemmelse(r) i disse Generelle vilkårene, bes du vennligst forlate nettsiden umiddelbart. Det er også sterkt anbefalt at du gjør deg bekjent med Retningslinjene for datasikkerhet og personvern i avsnittet Online Personvernpolitikk før du kommer i gang med å spille.

Noen definisjoner:

  • Med ’nettside’, ‘nettsted’, ’hjemmeside’ mener vi NorskeCasinopanett.com.
  • Ved ’vi’, ’oss’, ’vår(t/-e)’ skal forstås NorskeCasinopanett.com.
  • Ordet ’Du’ anvendes på de besøkende som får tilgang til tjenestene som vi tilbyr på hjemmesiden vår, eller legger til nytt innhold knyttet til de tilgjengelige spillene.
  • Begrepet ’Avtale’ beskriver hele spekteret av forretningsforholdene som omfattes av disse Vilkårene.

Denne lista er ikke uttømmende.

NorskeCasinopanett.com forbeholder seg retten til å endre og oppdatere informasjonen (innholdet) på nettstedet sitt uten forutgående varsel. I tillegg kan vi til enhver tid og uten varsel foreta hvilke som helst forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programvaren som finnes på dette nettstedet.

1) All informasjon fra NorskeCasinopanett.com som er plassert på dets nettstedet(er) er utelukkende av informativ og veiledende karakter. Vi fraskriver oss hermed ethvert ansvar for brukeres handlinger eller spillatferd som kan bli forårsaket eller påvirket av denne informasjonen (nettstedinnhold). Dette gjelder tillike informasjonen som du evt. får tilsendt via e-post, inklusive meldinger eller nyhetsbrev fra oss. Eventuelle råd og anbefalinger som forekommer på hjemmesiden vår, bør ikke oppfattes som en slags juridisk rådgivning.

2) NorskeCasinopanett.com hører ikke til noen gruppe av mobile eller nettbaserte gambling-ressurser. Derfor overfører vi aldri penger i forbindelse med brukernes deltakelse i spillene, f.eks. når man spiller (plasserer veddemål) alternativt mottar gevinster o.l. inntekter på nettet).

3) Intellektuell eiendom. Brukeren anerkjenner at dette nettstedet inneholder tekster, bilder, foto, motiver, data(baser), programvare, varemerker, logoer, handels- og domenenavn samt andre elementer som er beskyttet av immateriell eiendomsrett tilhørende NorskeCasinopanett.com eller tredjeparter. NorskeCasinopanett.com gir deg bare tillatelse til å se, kopiere eller laste ned informasjonen på denne nettsiden for personlig bruk. Det er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse fra NorskeCasinopanett.com å reprodusere, modifisere, overføre, sende, offentliggjøre, selge eller på en annen måte spre opplysningene til tredjemann eller autorisere tredjemann til å bruke/overføre dem.

4) Uegnet bruk av nettstedet. Brukeren samtykker i: (a) ikke å bruke opplysninger fra dette nettstedet for ulovlige formål, (b) ikke å bruke nettstedet på en slik måte at det blir skadet, endret eller medfører brudd eller kan forhindre tilgang til innholdet for andre besøkende; (c) ikke å benytte nettsiden til å sende virus, ut- og videresende uanstendig, truende eller misvisende materiale, og (d) ikke å bruke denne siden slik at dette krenker noens rettigheter, fornærmer fysiske personer eller foreninger.

NorskeCasinopanett.com tar nødvendige skritt for å sikre at informasjonen som publiseres på nettstedet, er så korrekt som mulig. Der er imidlertid ingen garanti, at visse feil eller forseelser oppstå/forekomme fra tid til annen. NorskeCasinopanett.com tilbyr nettstedet ”som det foreligger” uten å gi noen form for garanti vedrørende de publiserte opplysninger. Brukeren skal gå ut fra at de offentliggjorte opplysninger ikke altid er riktige. Hvis du ønsker å være sikker på viss informasjon, vennligst kontakt NorskeCasinopanett.com direkte.

5) Vær oppmerksom på at NorskeCasinopanett.com gir lenker til andre elektroniske ressurser som ikke reguleres av disse Generelle forretningsvilkårene. De eksterne nettstedene som NorskeCasinopanett.com tilbyr lenker til, kan ha avvikende brukervilkår og følge en personvern- og sikkerhetspolitikk som er helt forskjellig fra våre bestemmelser. Ta vennligst hensyn til dette før du følger slike eksterne lenker.

6) Eventuelle råd og anbefalinger som kan forekomme på vår nettside, utgjør ikke juridisk bindende informasjon. Selskapet NorskeCasinopanett.com kan ikke påta seg noe ansvar for evt. råd og anbefalinger som vises på dets hjemmeside. Det anbefales at du henvender deg til en fagutdannet ekspert for å få ytterligere informasjon i forbindelse med en anbefaling/rådgivning som er relevant for din spesifikke situasjon.

7) NorskeCasinopanett.com gjør sitt beste, blant annet anvender nyeste teknikker, metoder og løsninger for teknisk utforming og realisering av dette nettstedet, men samtidig ikke er i stand til å garantere en perfekt funksjon av samtlige (eksterne) nettverk og utstyr som sørger for kommunikasjon mellom enheten din og nettstedet vårt. Således kan NorskeCasinopanett.com ikke holdes ansvarlig for evt. midlertidig brudd eller funksjonsfeil i systemet.

8) Du forstår og godtar at bruken av informasjonen og dataene man sender og/eller innhenter via nettstedet, skjer på brukerens egen risiko, og at enhver skade på datamaskinen din eller tap av data etter nedlasting av visse informasjoner, inkludert personlige opplysninger, utelukkende er ditt eget ansvar. Dessuten forstår og aksepterer du at elektronisk kommunikasjon mellom deg og NorskeCasinopanett.com i påkommende tilfelle kan betraktes som skriftlig bevis ved eventuelle tvister eller uenigheter mellom deg og spilleverandører.

9) NorskeCasinopanett.com fraskriver seg ansvar for alle lenker til eksterne (tredjeparts) nettsider. Nettstedene som NorskeCasinopanett.com viser lenk(er) til, er utviklet, eies og drives av tredje (eksterne) personer, NorskeCasinopanett.com ikke kan ha kontroll over, og derfor frasier ethvert ansvar for innholdet og informasjonen som finnes på slike eksterne ressurser.

10) Det er ditt ansvar å finne ut om nettbaserte spilleautomater (kasino-aktiviteter i sin helhet) er lovlige i din rettskrets, i ditt land og/eller område, og hvilke aldersbegrensninger som eksisterer i denne sammenheng. Det er også ditt ansvar å overholde den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder lov om opphavsrett, lov om beskyttelse av personopplysninger osv.